Rocky Mountain, Grand Teton, and Yellowstone National Parks 2005 - Zoltán Sylvester
Inspiration Point, Grand Teton NP

Inspiration Point, Grand Teton NP

grand teton npwyoming