Rocky Mountain, Grand Teton, and Yellowstone National Parks 2005 - Zoltán Sylvester
Yellowstone Lake, West Thumb crater

Yellowstone Lake, West Thumb crater

yellowstonelakes